Praleisti valdymą.
Pirmas

IŠANKSTINIS BALSAVIMAS PAŠTU 2012 metai

Artėjant rinkimų dienai, daugelis susimąsto apie balsavimo alternatyvas.
Kaip atiduoti balsą susirgus ?
Ką daryti jei rinkimų dieną reikės išvykti ?

Balsavimo būdai:

1. Balsavimas paštu specialiuose paštuose
2. Išankstinis balsavimas savivaldybėse
3. Balsavimas namuose

Balsavimas paštu specialiuose paštuose

Balsuoti paštu gali tik rinkėjai, kurie dėl sveikatos būklės ar amžiaus yra sveikatos priežiūros (išskyrus ambulatorines), socialinės rūpybos ar globos įstaigose arba atlieka privalomąją karo tarnybą ir todėl negali atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę, arba atlieka tikrąją karo tarnybą, valstybės tarnybą ar dirba pagal darbo sutartis tarptautinėse karinėse operacijose užsienyje, arba atlieka arešto ar laisvės atėmimo bausmę ar yra areštinėse, tardymo izoliatoriuose (sulaikymo namuose).

Balsuoti paštu galima specialiai balsavimui sudarytuose paštuose spalio 10, 11, 12 dienomis. Pakartotiniuose rinkimuose į Seimą balsuoti paštu bus galima spalio 24, 25 ir 26 dienomis.

Užsienyje esančiuose kariniuose vienetuose balsuojama paštu Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka krašto apsaugos ministro teikimu. Balsavimo paštu išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų.

Išankstinis balsavimas savivaldybėse

Balsuoti iš anksto gali visi asmenys, kurie rinkimų dieną negalės atvykti balsuoti į rinkimų apylinkę.

Balsuoti iš anksto galima bet kurios savivaldybės pastate spalio 10 ir 11 dienomis nuo 8 iki 20 val. Pakartotinis balsavimas vyks spalio 24 ir 25 dienomis nuo 8 iki 20 val.

Balsuojant iš anksto būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei rinkėjo kortelę.

Balsavimas namuose

Balsuoti namuose gali tik šie rinkėjai: neįgalieji, dėl ligos laikinai nedarbingi rinkėjai, sukakę 70 metų ir vyresni rinkėjai, jeigu jie dėl sveikatos būklės patys negali atvykti rinkimų dieną į rinkimų apylinkę, yra pateikę Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytos formos rinkėjo prašymą balsuoti namuose ir yra įrašyti į namuose balsuojančių rinkėjų sąrašus.

Balsavimas namuose vyks spalio 12 ir 13 dienomis 8-20 val. Rinkėjai, kurie įrašyti į namuose balsuojančių rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą, bet neįrašyti į rinkimų apylinkės, kurios teritorijoje jie laikinai apsistoję, rinkėjų sąrašą, balsuoti namuose galės spalio 11 dieną 8 - 20 val.

Pakartotinis balsavimas namuose vyks spalio 26 ir 27 dienomis 8-20 val. Rinkėjai, kurie įrašyti į namuose balsuojančių rinkimų apygardos rinkėjų sąrašą, bet neįrašyti į rinkimų apylinkės, kurios teritorijoje jie laikinai apsistoję, rinkėjų sąrašą, balsuoti namuose galės spalio 25 dieną 8 - 20 val.

Norint balsuoti namuose būtina turėti rinkėjo kortelę ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Norint balsuoti namuose, reikia pateikti prašymą apylinkės rinkimų komisijai, nuėjus į rinkimų apylinkę arba užpildžius tokį prašymą, kuomet į namus rinkimų komisijos nariai pristato rinkėjo korteles.

Jei asmuo yra neįgalus, prašymą gali pateikti ir kitas asmuo (šeimos narys, kaimynas, besirūpinantis asmuo ar komisijos narys). Šie rinkėjo prašymą pasirašo ir nurodo savo vardą, pavardę ir asmens kodą.

Prieš pirmąjį rinkimų turą rinkėjų prašymai balsuoti namuose pradedami priimti įteikiant rinkėjo korteles ir baigiami spalio 10 d. Rinkėjų, kurie laikinai apsistojo konkrečios rinkimų apylinkės teritorijoje ir nėra įrašyti į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, prašymai balsuoti namuose baigiami priimti spalio 9 d. Pakartotiniuose Seimo rinkimuose rinkėjų prašymai balsuoti namuose baigiami priimti spalio 24 d. Rinkėjų, kurie laikinai apsistojo konkrečios rinkimų apylinkės teritorijoje ir nėra įrašyti į šios rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašą, prašymai balsuoti namuose baigiami priimti spalio 23 d.

Jei norite sužinoti, kurią tiksliai valandą pas jus ateis apylinkės atstovai, - skambinkite į savo rinkimų apylinkę, paskambinus jums bus atsakyta į pateiktą klausimą.„Kur balsuoti ? Šioje paieškoje pagal Jūsų pateiktą adresą galite rasti rinkimų apylinkę, kurioje turėtumėte balsuoti.“

Šaltinis: http://www.vrk.lt

TAGAI: Balsavimas, Paštu, Savivaldybėje, Namuose, Išankstinis balsavimas, seimo rinkimai